Hållbarhet – Nanoqs hörnpelare

Att skapa nytt med gammalt är vårt motto och vår livlina. Vår bakgrund som ett litet lokalt museum med få medel tillgängliga har gjort att vi varit tvugna att tänka hållbart gällande museets ekonomi och arbetsmetoder. Allt sedan grundandet av Nanoq 1988 har verksamheten kretsat kring att värna om vår miljö och de spår historien lämnat efter sig. Vid Nanoq möts dessa strävanden i harmoni: Byggnaderna är byggda av återvunnet material och de har placerats och formats efter naturens och omgivningens villkor.

En bättre framtid

Vårt mål är att vara ett av regionens mest etiska och miljövänliga turistmål. Vi jobbar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och för att Nanoq ska komma att bli synonymt med hållbarutveckling. I nu läget jobbar vi utifrån Sustainable Travel Finland modellen för hållbarhet, för att i framtiden kunna få STF-märket.

Sustainable Travel Finland

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi minimerar belastningen på miljön:

 • Vi sorterar.
 • Vi använder oss av miljövänliga metoder vid underhållet av byggnader.
 • Vi föredrar lokala produkter och tjänster.
 • Vi använder oss av 100% grön elförsörjning.
 • Vi håller museiområdet rent och har utmärkta stigar för att undvika att turismen ska belasta naturen på museiområdet.
 • Vi återanvänder material vid den mån möjligt och handlar på loppis.
KULTURELL HÅLLBARHET & KULTURARV

Vi främjar lokalsamhället, kulturen och människors välmående:

 • Vi bevarar den värdefulla lokala kulturen genom att ta hand om de till kusten typiska byggnader, som har flyttats till museiområdet, och som i sig självt berättar om hållbar utveckling. I byggnaderna huserar en betydande mängd allmogeföremål som samlats från den närliggande bygden.
 • Vi berättar för våra besökare om naturens mångfald, hållbar utveckling. Vi betonar också individuellt ansvar för sin egen miljö.
 • Vi gör de Arktiska regionerna och effekterna av klimatförändringen kända i regionen.
 • Likabehandling/ jämställdhet/ människors rättigheter är saker vi håller viktiga och speglas i vårt kund och personal bemötande. Vi lägger också fokus på att föra fram de arktiska ursprungsfolkens kultur, historia och politiska situation.
 • Vi främjar människors välbefinnande genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser på ett tryggt och tillgängligt sätt.
 • Vi vårdar den tvåspråkiga kulturen vid Österbottens kust och lyfter fram den typiska och betydelsefulla ”talko” kulturen i regionen.
EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi har en hållbar och långsiktig verksamhet:

 • Vi främjar det lokala samhället genom att erbjuda jobb och göra området känt på nationell och internationell nivå. Vi samarbetar med andra lokala aktörer.
 • Vi utvecklar vår verksamhet enligt tidens anda för att göra verksamheten hållbar och flytande i ett föränderligt samhälle.
 • Vi strävar efter till att utveckla miljövänliga produkter och kampanjer för att minska på vårt klimatavtryck.

“Vi ska bygga med naturen – inte mot naturen"

Pentti Kronqvist – Museets grundare