Kestävä kehitys – Nanoqin tukipilari

Uuden luominen vanhalla on mottomme ja elinehtomme. Taustamme pienenä ja vähävaraisena paikallismuseona on johtanut siihen, että olemme joutuneet ajattelemaan kestävästi museon taloutta ja toimintatapoja. Nanoqin perustamisesta vuonna 1988 lähtien liiketoiminta on pyörinyt ympäristömme ja historian jättämien jälkien suojelemisen ympärillä. Nanoqissa nämä pyrkimykset kohtaavat sopusoinnussa: rakennukset on rakennettu kierrätysmateriaaleista ja ne on sijoitettu ja muotoiltu luonnon ja ympäristön ehdoillaan.

Kohti parempaa tulevaisuutta

Tavoitteemme on olla yksi alueen eettisimmistä ja ympäristöystävällisimmistä matkailukohteista. Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme hiilijalanjälkeämme ja jotta Nanoqista tulisi kestävän kehityksen synonyymi. Työskentelemme parhaillaan kestävän kehityksen Sustainable Travel Finland (STF) -mallin pohjalta, jotta voimme tulevaisuudessa saada STF-merkin.

Sustainable Travel Finland

EKOLOGINEN KESTÄVÄ KEHITYS

Minimoimme ympäristövaikutukset:

 • Kierrätämme
 • Käytämme ympäristöystävällisiä metodeja rakennusten ylläpidossa
 • Suosimme paikallisia tuotteita ja palveluita
 • Käytämme 100 % vihreää sähköä
 • Pidämme museoalueen siistinä ja olemme merkinneet polkuja museoalueella välttääksemme matkailun haitallisia vaikutuksia luontoon.
 • Kierrätämme materiaalia ja teemme ostoksia kirpputoreilla mahdollisuuksien mukaan.
KULTTUURIN KESTÄVÄ KEHITYS JA PERINTÖ

Edistämme paikallista yhteiskuntaa, kulttuuria ja ihmisten hyvinvointia:

 • Säilytämme arvokasta paikallista kulttuuria pitämällä huolta museoalueelle siirretyistä tyypillisistä rannikon rakennuksista, jotka kertovat kestävästä kehityksestä parhaimmillaan. Rakennuksiin on myös kerätty mittaava määrä esineistöä lähiseuduilta.
 • Kerromme kävijöillemme luonnon monimuotoisuudesta, kestävästä kehityksestä sekä jokamiehenoikeuksista. Painotamme myös yksilön vastuuta omasta ympäristöstään.
 • Lisäämme tietoisuutta arktisista alueista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tuomme esille arktisten alkuperäiskansojen kulttuuria, historiaa ja poliittista asemaa yhteiskunnassa.
 • Tasa-arvoinen kohtelu ja ihmisoikeudet ovat asioita, joita pidämme tärkeinä ja jotka heijastuvat asiakkaiden ja henkilökunnan kohteluun.
 • Edistämme ihmisten hyvinvointia tarjoamalla matalan kynnyksen luonto- ja kulttuurielämyksiä.
 • Vaalimme pohjanmaan rannikon kaksikielistä kulttuuria ja nostamme esille alueelle tyypillistä ja merkittävää talkookulttuuria.
TALOUDELLINEN KESTÄVÄ KEHITYS

Meillä on kestävä ja pitkäjänteinen toimintatapa:

 • Edistämme paikallisyhteisöä tarjoamalla työpaikkoja ja tekemällä aluetta tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Teemme yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
 • Kehitämme liiketoimintaamme ajan hengen mukaisesti, jotta toiminnasta tulee kestävää ja sujuvaa muuttuvassa yhteiskunnassa.
 • Pyrimme kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita ja kampanjoita hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

"Rakennamme luonnon mukaan - Ei luontoa vastaan"

Pentti Kronqvist – museon perustaja