MUSEIOMRÅDET

 

På museiområdet finns över 20 olika byggnader. Alla hus är byggda i gammal naturnära stil. Allmogeföremål som Pentti Kronqvist har tagit tillvara har använts som inredningsdetaljer i husen. 

På sommaren öppnar vi vårt sommarcafé, var man kan sitta och njuta av en kopp kaffe eller en svalkande glass. Intill området finns en vacker naturstig för vandring i Fäbodaskogen.

1. Museets huvudbyggnad

Förebilden för Nanoqs huvudbyggnad är ett av världens nordligaste torvhus som finns i byn Ita på Grönland. Huvudbyggnaden smälter in i den omgivande miljön på ett naturligt sätt.

2. Björnidet

Till museiområdet hör en idyllisk liten stugby som Pentti byggde mellan åren 1956 och 1983. Alla stugorna är gamla rivningsobjekt från trakten som blivit uppbyggda på nytt.

3. Torvhus

Torvhuset är det traditionella sättet att bygga hus på Nordgrönland, stilen har använts av fångstfolken i tusentals år.Pentti Kronqvist övernattade i ett torvhus som detta i den övergivna fångstbyn Etah, under sin expedition från Nordgrönland till Kanada år 1976. På Nordgrönland började man bygga hus i västerländsk stil först på 1950-talet.

4. Goichmans galleri och café

Professor Wladimir Goichman (1903 – 2001) var hjärnkirurg, polarfarare och konstnär, samt sanitetsöverste i Röda Armen.  Under sina många resor till Arktis skissade han motiv till sina vackra oljemålningar. Nanoq är det enda museet i världen som ställer ut Goichmans konst. Totalt äger museet 111 st. av hans tavlor, vilka har donerats till muséet av professor Goichman själv, dottern Julia och Fram muséet i Oslo.

Goichmans galleri kan hyras.

5. Henry Rudis fångsthus

Detta lilla fångsthus är en kopia av norrmannen Henry Rudis fångsthus på ön Hopen på Spetsbergen. Rudi tog i bruk det övergivna fångsthuset år 1910 och använde det sedan i 27 år, under hans tid som fångstman i Arktis. Rudi jagade främst isbjörn, och fick smeknamnet ”isbjörnskungen” efter att ha skjutit totalt 713 isbjörnar.

6. Kommandoplatsen

Kommandoplatsen berättar om det finska Vinterkriget 1939–1940. Vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen i början av andra världskriget. Kriget varade 105 dagar och utspelade sig i en av de kallaste vintrarna i Finlands historia. Här kan man lära sig om hur soldaterna kämpade i kölden, vilka strategier som användes och hur lilla Finland lyckades stoppa det Sovjetiska anfallet.

Kammandoplatsen kan hyras.

7. Fångstlider

I Fångstlidret kan man bekanta sig med gamla fångstredskap som använts i Österbotten vid jakt och fiske.

8. Lappländskt Guldvaskarläger

Guldvaskarlägret visar hur man bodde och vilka redskap man använde vid guldvaskning i Lappland, under den senare hälften av 1800-talet. 

9. Kyrkan – Avanaata Ulloria

Kyrkan byggdes till minne av när kristendomen anlände till norra Grönland och är en kopia av en av världens nordligaste kyrkor, som fanns på nordvästra Grönland år 1909. Kyrkan är enevangelisk-luthersk kyrka där kyrkoförrättningar som dop, vigslar och jordfästningar kan hållas. 

Kyrkan kan hyras för olika kristliga ceremonier.

10. Nyholms förråd

År 2015 donerade Doktor Erik S. Nyholm delar av sin forskningsutrustning till Nanoq. Nyholm var en finländsk rovdjursforskare och författare, gjorde flera forskningsresor till ön Kinnvika på Spetsbergen, där han studerade isbjörnar. 

11. Rökbastu

Att bada bastu är en viktig del av den finländska kulturen, och bastun har funnits i hundratals år i Finländska hem.  Rökbastun är en tidig form av bastu eftersom den saknar skorsten, skorstenen började anslutas till den finländska bastun först på 1800-talet.

Rökbastun kan hyras.

12. Storstugan

Storstugan kommer från Larsmo och visar hur en typisk bondgård kunde se ut runt sekelskiftet 1900 i Finland. 

Storstugan kan hyras.

Pörkenäsvägen 60, 68620 Jakobstad